Projektpartner:

destilat Wien, Abothek,  Leopold Museum, Lentos Kunstmuseum, modul art, Das Arty Berlin, Landesgalerie Linz, Art Austria, Galerie der Stadt Wels, Asyl in Not, Neuner Haus, Vienna Art Week, Apartment Draschan, EIKON-Foto Magazin

Referenzen und Kunden u.a.

PARNASS Kunstmagazin, LENTOS, EPT Edition – Global 2000, Leopold Museum, Energie AG, Diözese Linz, FAIR-Magazin, MRP-hotels, for​you​and​your​cus​tom​ers Wien, RLBOÖ, OÖ Landesgalerie Linz

Projektpartner:

destilat Wien, Abothek,  Leopold Museum, Lentos Kunstmuseum, modul art, Das Arty Berlin, Landesgalerie Linz, Art Austria, Galerie der Stadt Wels, Asyl in Not, Neuner Haus, Vienna Art Week, Apartment Draschan, EIKON-Foto Magazin

Referenzen und Kunden u.a.

PARNASS Kunstmagazin, LENTOS, EPT Edition – Global 2000, Leopold Museum, Energie AG, Diözese Linz, FAIR-Magazin, MRP-hotels, for​you​and​your​cus​tom​ers Wien, RLBOÖ, OÖ Landesgalerie Linz

Sammlungen mit Werken von instant-edition u.a.:

MUSA Wien, Angerlehner Museum, Sammlung – Die Angewandte Wien, Sammlung Hauser Linz, LENTOS Kunstmuseum Linz, Leopold Museum Wien, OÖ Landesgalerie Linz

Künstlerliste (realisiert)

Anina Brisolla (*1980) (D)

Kirsten Borchert (*1986) (D)

Thomas Draschan (*1967) (A)

Stefan Draschan (*1979) (A)

Elisabeth Grübl (*1961) (A)

Zenita Komad (*1980) (A)

Moussa Kone (*1978) (A)

Manfred Peckl (*1968) (A)

Jan Muche (*1975) (D)

Thomas Reinhold (*1953) (A)

Martin Schnur (*1964) (A)

Günther Selichar (*1960) (A)

STATION ROSE (*1988) (A)

Birgit Graschopf (*1978) (A)

Gabi Trinkaus (*1966) (A)

Jürgen Bauer (*1969) (A)

Paul Albert Leitner (*1957) (A)

Robert Muntean (*1982) (A)

Anya Triestram (*1977) (D)

Hanakam&Schuller (*1979/1984) (D/A)

Franziska Maderthaner (*1962) (A)

Patrick Schmierer (*1972) (A)

Ronald Kodritsch (*1970) (A)

Christian Schwarzwald (*1971) (A)

Esther Stocker (*1974) (IT)

Johann Jascha (*1940) (A)

Frenzi Rigling (*1958) (CH)

Christian Eisenberger (*1978) (A)

Gottfried Ecker (*1963) (A)

Walter Vopava (*1948) (A)

Hermann J. Painitz (*1938) (A)

Ekkehard Tischendorf (*1976) (D)

Ingeborg Strobl (*1949-2017) (A)

Anna Jermolaewa (*1970) (RU)

Alexandra Baumgartner (*1973) (A)

Werner Schrödl (*1971) (A)

Nives Widauer (*1965) (CH)

Alois Mosbacher (*1958) (A)

Deborah Sengl (*1974) (A)

Künstlerliste (in Planung)

Bazon Brock (*1936)

Martin Walde (*1957)

Jürgen Messensee (*1936)

Katrin Plavcak (*1970)

Künstlerliste (realisiert)

Anina Brisolla (*1980) (D)

Kirsten Borchert (*1986) (D)

Thomas Draschan (*1967) (A)

Stefan Draschan (*1979) (A)

Elisabeth Grübl (*1961) (A)

Zenita Komad (*1980) (A)

Moussa Kone (*1978) (A)

Manfred Peckl (*1968) (A)

Jan Muche (*1975) (D)

Thomas Reinhold (*1953) (A)

Martin Schnur (*1964) (A)

Günther Selichar (*1960) (A)

STATION ROSE (*1988) (A)

Birgit Graschopf (*1978) (A)

Gabi Trinkaus (*1966) (A)

Jürgen Bauer (*1969) (A)

Paul Albert Leitner (*1957) (A)

Robert Muntean (*1982) (A)

Anya Triestram (*1977) (D)

Hanakam&Schuller (*1979/1984) (D/A)

Franziska Maderthaner (*1962) (A)

Patrick Schmierer (*1972) (A)

Ronald Kodritsch (*1970) (A)

Christian Schwarzwald (*1971) (A)

Esther Stocker (*1974) (IT)

Johann Jascha (*1940) (A)

Frenzi Rigling (*1958) (CH)

Christian Eisenberger (*1978) (A)

Gottfried Ecker (*1963) (A)

Walter Vopava (*1948) (A)

Hermann J. Painitz (*1938) (A)

Ekkehard Tischendorf (*1976) (D)

Ingeborg Strobl (*1949-2017) (A)

Anna Jermolaewa (*1970) (RU)

Alexandra Baumgartner (*1973) (A)

Werner Schrödl (*1971) (A)

Nives Widauer (*1965) (CH)

Alois Mosbacher (*1958) (A)

Deborah Sengl (*1974) (A)

Künstlerliste (in Planung)

Bazon Brock (*1936)

Martin Walde (*1957)

Jürgen Messensee (*1936)

Katrin Plavcak (*1970)