Projektpartner:

Leopold Museum, Lentos Kunstmuseum, modul art, Das Arty Berlin, Landesgalerie Linz, Art Austria, Galerie der Stadt Wels, Asyl in Not, Neuner Haus, Vienna Art Week, Apartment Draschan, EIKON-Foto Magazin

Referenzen und Kunden u.a.

PARNASS Kunstmagazin, LENTOS, EPT Edition – Global 2000, Leopold Museum, Energie AG, Diözese Linz, FAIR-Magazin, MRP-hotels, for​you​and​your​cus​tom​ers Wien, RLBOÖ, OÖ Landesgalerie Linz

Projektpartner:

Leopold Museum, Lentos Kunstmuseum, modul art, Das Arty Berlin, Landesgalerie Linz, Art Austria, Galerie der Stadt Wels, Asyl in Not, Neuner Haus, Vienna Art Week, Apartment Draschan, EIKON-Foto Magazin

Referenzen und Kunden u.a.

PARNASS Kunstmagazin, LENTOS, EPT Edition – Global 2000, Leopold Museum, Energie AG, Diözese Linz, FAIR-Magazin, MRP-hotels, for​you​and​your​cus​tom​ers Wien, RLBOÖ, OÖ Landesgalerie Linz

Sammlungen mit Werken von instant-edition u.a.:

MUSA Wien, Angerlehner Museum, Sammlung – Die Angewandte Wien, Sammlung Hauser Linz, LENTOS Kunstmuseum Linz, Leopold Museum Wien, OÖ Landesgalerie Linz

Künstlerliste (realisiert)

Anina Brisolla (*1980) (D)

Kirsten Borchert (*1986) (D)

Thomas Draschan (*1967) (A)

Stefan Draschan (*1979) (A)

Elisabeth Grübl (*1961) (A)

Zenita Komad (*1980) (A)

Moussa Kone (*1978) (A)

Manfred Peckl (*1968) (A)

Jan Muche (*1975) (D)

Thomas Reinhold (*1953) (A)

Martin Schnur (*1964) (A)

Günther Selichar (*1960) (A)

STATION ROSE (*1988) (A)

Birgit Graschopf (*1978) (A)

Gabi Trinkaus (*1966) (A)

Jürgen Bauer (*1969) (A)

Paul Albert Leitner (*1957) (A)

Robert Muntean (*1982) (A)

Anya Triestram (*1977) (D)

Hanakam&Schuller (*1979/1984) (D/A)

Franziska Maderthaner (*1962) (A)

Patrick Schmierer (*1972) (A)

Ronald Kodritsch (*1970) (A)

Christian Schwarzwald (*1971) (A)

Esther Stocker (*1974) (IT)

Johann Jascha (*1940) (A)

Frenzi Rigling (*1958) (CH)

Christian Eisenberger (*1978) (A)

Gottfried Ecker (*1963) (A)

Walter Vopava (*1948) (A)

Hermann J. Painitz (*1938) (A)

Ekkehard Tischendorf (*1976) (D)

Ingeborg Strobl (*1949-2017) (A)

Anna Jermolaewa (*1970) (RU)

Alexandra Baumgartner (*1973) (A)

Werner Schrödl (*1971) (A)

Nives Widauer (*1965) (CH)

Alois Mosbacher (*1958) (A)

Deborah Sengl (*1974) (A)

Künstlerliste (in Planung)

Bazon Brock (*1936)

Martin Walde (*1957)

Jürgen Messensee (*1936)

Katrin Plavcak (*1970)

Karl Karner (*1973)

Künstlerliste (realisiert)

Anina Brisolla (*1980) (D)

Kirsten Borchert (*1986) (D)

Thomas Draschan (*1967) (A)

Stefan Draschan (*1979) (A)

Elisabeth Grübl (*1961) (A)

Zenita Komad (*1980) (A)

Moussa Kone (*1978) (A)

Manfred Peckl (*1968) (A)

Jan Muche (*1975) (D)

Thomas Reinhold (*1953) (A)

Martin Schnur (*1964) (A)

Günther Selichar (*1960) (A)

STATION ROSE (*1988) (A)

Birgit Graschopf (*1978) (A)

Gabi Trinkaus (*1966) (A)

Jürgen Bauer (*1969) (A)

Paul Albert Leitner (*1957) (A)

Robert Muntean (*1982) (A)

Anya Triestram (*1977) (D)

Hanakam&Schuller (*1979/1984) (D/A)

Franziska Maderthaner (*1962) (A)

Patrick Schmierer (*1972) (A)

Ronald Kodritsch (*1970) (A)

Christian Schwarzwald (*1971) (A)

Esther Stocker (*1974) (IT)

Johann Jascha (*1940) (A)

Frenzi Rigling (*1958) (CH)

Christian Eisenberger (*1978) (A)

Gottfried Ecker (*1963) (A)

Walter Vopava (*1948) (A)

Hermann J. Painitz (*1938) (A)

Ekkehard Tischendorf (*1976) (D)

Ingeborg Strobl (*1949-2017) (A)

Anna Jermolaewa (*1970) (RU)

Alexandra Baumgartner (*1973) (A)

Werner Schrödl (*1971) (A)

Nives Widauer (*1965) (CH)

Alois Mosbacher (*1958) (A)

Deborah Sengl (*1974) (A)

Künstlerliste (in Planung)

Bazon Brock (*1936)

Martin Walde (*1957)

Jürgen Messensee (*1936)

Katrin Plavcak (*1970)

Karl Karner (*1973)